Tutustu HyTeLab-hankkeeseenKiinnostuitko? – ota yhteyttä

HyTeLab

Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö

Mitä?

HyTeLab rakentaa Lahden NiemiCampukselle hyvinvointiteknologian ja robotiikan innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristön, joka toimii yhteiskäyttöisenä innovaatioalustana ja mahdollistaa eri alojen toimijoiden kohtaamisen, teknologian ja sote-alan toimijoiden verkostoitumisen, tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen.

Kenelle?

Hyvinvointi- ja teknologia-alan yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, julkisen ja järjestösektorin toimijoille, loppukäyttäjille, sote-alan ammattilaisille, sekä monialaisesti korkeakouluopiskelijoille.

Miten?

HyTeLabissa on mahdollista hyvinvointiteknologiaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden:
• Yhteiskehittäminen monialaisissa kehittäjäryhmissä ml. muotoilu, palvelumuotoilu ja tekniikka
• Konseptointi ja mallinnus
• Pilotit, testaukset ja käyttäjäkokemusten kartoitus
• Datan kerääminen, tutkimus ja analyysit
• Simulaatioympäristön hyödyntäminen

Uutta hankkeessa

Yhteistyöprojektit HyTeLab-hankkeessa

HyTeLab-hankkeessa on tehty hyvinvointiteknologian testaus- ja kehittämisyhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Alla olevasta koosteesta löytyvät tiivistetyt tiedot organisaatioiden kanssa tehdyistä projekteista.


Tutustu koosteisiin

Teknologiaa työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointiin


Katso animaatio tästä tai klikkaamalla kuvaa.

Mihin tarpeeseen hyvinvointiteknologiaa?

Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin sosiaali- ja terveysalalla kohdistuu paljon odotuksia. Tässä animaatiossa tuodaan esille näkökulmia hyvinvointiteknologian tarpeesta, hankinnasta, käyttöönotosta, perehdyttämisestä ja eettisistä kysymyksistä.


Miltä näyttää HyTeLabin asiakaspolku?

HyTeLab-toimintaa on mallinnettu toimintakokonaisuuden havainnollistamiseksi ja sen jatkojalostamiseksi. Mallinnukseen on koottu yksinkertaistetun asiakaspolun muotoon hankeaikaisia kokemuksia ja toimintakonseptiin liittyviä huomioita.

Mallinnusjulkaisu ladattavissa täältä.


Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen: keskustelukortit

Näiden korttien tarkoitus on tukea hyvinvointiteknologian käyttöä koskevaa pohdintaa, kun tarkastellaan omia ja yhteisiä valintoja ja omaa toimintaympäristöä. Mitä voimme tehdä, jotta hyvinvointiteknologia palvelisi meitä mahdollisimman järkevästi nyt ja tulevaisuudessa? Korttipakassa on 15 numeroitua aihekorttia, joista voi poimia kuhunkin tilanteeseen tai ympäristöön sopivat taikka ottaa keskusteluun kaikki kortit. Korttien aiheet liittyvät hyvinvointiteknologian hankintaan ja perehdyttämiseen, sen arkipäiväistymiseen toiminnassa, asiakkaan palveluihin ja hyvinvointiin, arviointiin sekä teknologian rooliin palvelukokonaisuuden kehittämisessä. Kortteja voi käyttää esimerkiksi työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa, ryhmätöissä tai oppimateriaalina. Ne voivat antaa syötteitä tai ohjata ajattelua ja keskustelua. Keskustelukorteista on sekä painettu että sähköinen versio. Sähköisestä versiosta voi myös tulostaa kortit.

Tutustu ja tulosta kortit täältä.

Yritysyhteistyö HyTeLab-hankkeessa

Tutustu Dose Control Oy:n kokemuksiin yritysyhteistyöstä HyTeLab-hankkeessa. 

Tilaa HyTeLabin uutiskirje


Tilaa uutiskirje

Julkaistut uutiskirjeet:
05/2019
02/2020
04/2020
10/2020

kuva
Logot

Ota yhteyttä:

pirjo.tuusjarvi@lab.fi
044 708 0309

lea.hennala@lut.fi
040 558 4879

Tietosuojaseloste

Katso tietosuojaseloste

Sijainti

Mukkulankatu 19,15210 Lahti