Logo

HyTeLab-hankkeessa tehdyt lopputyöt

Hyvinvointiteknologian käyttöönottoprossessit sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä

Riika Saurion diplomityö, Hyvinvointiteknologian käyttöönottoprossessit sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä, julkaistiin helmikuun lopussa. Sen tuloksena oli suositus hyvinvointiteknologian käyttöönotossa huomioitavista asioista mikrotason näkökulmasta. Näitä asioita olivat riittävät resurssit, selkeä tavoite käytölle, koko organisaation osallistaminen sekä käytettävyyden huomioimisen lisääminen suunnitteluvaiheeseen. Diplomityön aineistona on hyödynnetty keväällä 2019 järjestettyjä teknologia työpajoja. 


Tutustu työhön

Etäteknologiaratkaisut osaksi käytännön mielenterveystyötä

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Marika Kaipaisen ja Annika Toivosen opinnäytetyössä, Etäteknologia nuorten mielenterveyden tukena, selvitettiin etäteknologian käytön hyötyjä ja heikkouksia nuorten mielenterveystyössä sekä teknologian käyttökokemuksia ja kehittämisehdotuksia.


Tutustu työhön

Hankkeen videot

HyTeLab-hankkeen esittelyvideo

Hyvinvointiteknologiapäivä 19.9.2019​

Yritysyhteistyö HyTeLab-hankkeessa

Tutustu Dose Control Oy:n kokemuksiin yritysyhteistyöstä HyTeLab-hankkeessa. 

Teemu Arina – Seniori 2040

Teemu Arinan esitys oli osa Tervetuloa tulevaisuus – webinaaria 7.10.2020. Tutustu tilaisuuden järjestäneisiin hankkeisiin, sekä LAB-ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Kati Peltosen esitykseen rakenteilla olevasta Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian kehittämisympäristöstä.

 

HyTeX – virtuaalitapahtuma
26.11.2020

Tapahtumassa keskusteltiin toteuttaako teknologia unelmamme, minkälainen on ihmisen ja koneen vuorovaikutus, auttaako digitalisaatio turvaamaan sote-keskusten palveluita sekä miten otetaan huomioon hyvinvointiteknologian eettisyys.

Puhujina ja panelisteina olivat emeritusprofessori Esko Valtaoja, Iris.ai:n perustaja Maria Ritola, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola sekä LAB-ammattikorkeakoulun TKI -asiantuntija Jonna Sirviö.

Panelistit kiteyttivät ainakin yhden selkeän hyvinvointiteknologian tulevaisuuden – teknologiasta, sen käytettävyydestä, hyödyistä sekä eettisyydestä on keskusteltava avoimesti, jotta saadaan kehitystä aikaiseksi ja vauhditettua teknologian käyttöönottoa.

HyteX-virtuaalitapahtuma oli HyTeLab -hankkeen päätöstilaisuus.

HyTeLabin blogipostaukset

Lisää robotiikkaa hoito- ja hoiva-alalle?

Hyvinvointirobotiikkaan liittyy monenlaisia tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia. Uutta teknologiaa kehitetään jatkuvasti, mutta kuinka hyvin sitä osataan hyödyntää hoito- ja hoiva-alalla? Millaisia haasteita robotiikan käyttöönottoon liittyy, ja miten työntekijöitä ja asiakkaita hyödyttävän teknologian käyttöönottoa voitaisiin edistää?


Lue lisää


Hyvinvointirobotiikalla apua, iloa ja uusia palveluita

Hytelab-hankkeessa analysoitiin vuosina 2018-2019 tehtyjä hyvinvointirobotiikkaa käsitteleviä asiantuntijahaastatteluja alan kehitysnäkymien näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu tiiviiseen muotoon haastatteluissa esiin tuotuja asiantuntijoiden näkemyksiä robotiikan hyödyntämisestä hoito- ja hoiva-alalla


Lue lisää

HyTeLab on matalan kynnyksen kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla toimiville yrityksille

Valtioneuvoston 2019 tekemässä selvityksessä Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalantutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen (Piirainen ym. 2019) painotetaan TKI-toiminnan merkitystä uusien, vaikuttavampien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Selvityksessä mukana olevat toimintamallit toteuttavat käytänteitä eri tavoin. Yhteistä niille on pitkäjänteistä toimintaa tavoitteleva, toimialoja yhdistävä yhteiskehittäminen ja -prosessit sekä erilaiset alustat. Tavoitelähtöisesti kehitetään uusia ratkaisuja, osaamista ja liiketoimintaa sekä pienempiä kustannuksia (Piirainen ym. 2019).


Lue lisää


”Älyttömän puhtaat paikat” ja muita tuoreita ideoita hyvinvoinnin edistämiseksi

Hanketoiminnan suola on uusien ideoiden ja näkökulmien nostaminen esiin. Päijät-Hämeeseen hyvinvointiteknologian kehittämisympäristöä rakentava HyTeLab-hanke tekee tätä työtä hyödyntämällä sekä sotealan konkareiden ideoita että tulevien ammattilaisten avointa asennetta. Talven aikana uusia oivalluksia on saatu esiin kahdessa eri tapahtumassa.


Lue lisää

Opiskelijoilta ideoita omatoimisen lääkkeenoton tueksi

LAB-ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun opiskelijat toteuttivat syksyllä 2019 yritykseltä saadun projektin lääkeannostelijan visuaalisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Vahvaa tukea tuotekehitykselle antoivat hoitoalan opiskelijat. Tuloksena yritys sai mukaansa markkinointikokeiluun sopivan 3D-tulostetun mallin esittelyvideoineen ja tiedot tuotteen valmistamisen suunnittelemiseksi.


Lue lisää


Voimaliivikokeilua innostuneella otteella Laitilassa

HyTeLab-hanke toteutti syksyllä 2019 Laevo-voimaliivin käyttäjäkokeilun Laitilan Terveyskodissa. Kokeilun tavoitteena oli saada tietoa, sopiiko voimaliivi avuksi päivittäiseen hoitotyöhön. Tulosten perusteella liivin käytöstä saatettaisiin hyötyä hoitotyössä tuotekehityksen jälkeen.


Lue lisää

Hoitotyön muuttuvat työnkuvat ja monimuotoinen teknologia puhuttivat -Hyvinvointiteknologiapäivä 19.9.

Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen HyTeLab -hanke järjesti 19.9 sote-alan opiskelijoille, alan ammattilaisille ja palveluntuottajille sekä loppukäyttäjille Hyvinvointiteknologiapäivän. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia alustuksia teknologian käyttöön liittyvistä aiheista sekä tutustuttiin uuteen hyvinvointiteknologiaan.


Lue lisää


Digiä Soteen -koulutuspäivästä työkaluja ja näkökulmia opetuksen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysalan opettajat kokoontuivat Lahdessa 14.8 koulutuspäivään, jonka tavoitteena oli jakaa tietoa älykkään omahoidon ja hyvinvointiteknologian käytöstä sote-palveluissa ja antaa ajatuksia digitalisaation hyödyntämiseen alojen koulutuksissa. Tilaisuuden järjesti EAKR-rahoitteinen HyTeLab-hanke.


Lue lisää

Hyvinvointiteknologia kehittyy, pysymmekö perässä? DigiAgeTalk 2019

Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin ja Ikäteknologiakeskuksen 6.6.2019 järjestämä DigiAgeTalk -seminaari keräsi yli 400 kuulijaa helteiseen Helsinkiin pohtimaan ikääntymisen ja digitaalisuuden esille nostamia ajankohtaisia kysymyksiä.


Lue lisää


Teknologiaa hyödyntävien kuntoutuspalvelujen kehittämisyhteistyö käynnistyi

Vetrean kanssa käynnistetyssä yhteistyössä selvitetään kuntoutusta tukevien ja edesauttavien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä palvelumuotoilussa. Lisäksi kartoitetaan teknologiaa hyödyntävien kuntoutuspalveluiden vaikutuksia.


Lue lisää

HyTeLab –hanke vauhdittaa hyvinvointiteknologian hyödyntämistä Päijät-Hämeessä

Tulevien ammattilaisten hyvinvointiteknologiaan liittyvän osaamisen kehittämiseksi HyTeLab -hanke järjesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille hyvinvointiteknologiaan liittyvät koulutuspäivät Lahden ammattikorkeakoululla 14.2- 15.2.2019. Päiviin osallistui 108 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.


Lue lisää


Opiskelijanäkökulmaa hyvinvointiteknologian vahvuuksiin ja heikkouksiin

HyTeLab –hanke järjesti helmikuussa sote-alan opiskelijoille avoimet hyvinvointiteknologian koulutuspäivät. Koulutuspäivien tavoitteena oli perehdyttää tulevia ammattilaisia hyvinvointiteknologiaan ja hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin asiakas-potilastyössä. Opiskelijat pääsivät tutustumaan hyvinvointiteknologisiin laitteisiin ja kirjaamaan ylös huomioitaan laitteiden vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista. Millaisia huomioita ja pohdintoja laitteet herättivät?


Lue lisää

Hyvinvointiteknologiapäivä 19.2.2020

Teknologia puhutti ja yhdisti yritystilaisuudessa

Hyvinvointiteknologiapäivän yhteydessä järjestettiin sote- ja teknologia-alan yrityksille tilaisuus, jonka keskeisinä teemoina oli verkostoituminen, teknologian tarjoamat mahdollisuudet sekä kehittämisyhteistyö. Tilaisuuden aikana yrityksillä oli myös mahdollisuus tutustua LABin simulaatiotiloihin, joita voidaan hyödyntää erilaisten palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua eri toimijoiden välillä ja löydettiin yhteiskehittämisen malleja.

Yritystilaisuuden järjestelyistä vastasivat HyTeLab hankkeen lisäksi LAB ammattikorkeakoulun teknologiahankkeet Konenäön uudet sovellukset sote- ja hyvinvointialalla sekä Tekoälypaja.

Opiskelijoilta uusia ideoita teknologian hyödyntämiseen

Opiskelijoiden Hyvinvointiteknologiapäivä koostui päivän teemaan virittäneistä alustuksista hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista ja haasteista sote-alalla sekä kehittämistyöpajoista. Päivän tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ymmärrystä teknologian hyödyntämisestä sote alalla nyt ja tulevaisuudessa sekä antaa valmiuksia käyttäjälähtöiseen kehitystyöhön.

Työpajoissa lähes 100 gerontologian ja fysioterapian opiskelijaa miettivät teknologian käytön haasteita teknologiaa käyttävän asiakkaan sekä hoivatyöntekijän näkökulmasta. Teemoina olivat etähoiva, kodin älykkäät apuvälineet, turvateknologia, sosiaalinen osallisuus sekä konenäkö ja tekoäly.

Hyvinvointiteknologiapäivän päätteeksi opiskelijat esittelivät ryhmien löytämät haasteet ja niiden ratkaisuehdotukset lyhyissä, kolmen minuutin pitchauksissa. Ryhmistä palkittiin paras konsepti, paras tsemppi ja paras pitchaus.

Ota yhteyttä:

pirjo.tuusjarvi@lab.fi
044 708 0309

lea.hennala@lut.fi
040 558 4879

Tietosuojaseloste

Katso tietosuojaseloste

Sijainti

Mukkulankatu 19,15210 Lahti